Найти книгу: "Assessment Methods for Student Affairs"


Assessment Methods for Student Affairs Assessment Methods for Student Affairs

Автор: Upcraft M. Lee

Год издания: 0000

Editor John Schuh and his fellow contributors, all experts in the field, detail the methodological aspects of conducting assessment projects specifically for the student affairs practitioner who is ready to conduct assessment projects, but is not quite sure how to manage their technical aspects. Using a variety of case studies and concrete examples to illustrate various assessment approaches, the authors lead the reader step-by-step through each phase of the assessment process with jargon-free, hands-on guidance.
Repair of car interiors, methods, equipment, materials, in eBook Repair of car interiors, methods, equipment, materials, in eBook

Автор: Монолит

Год издания: 

Content

Introduction

Upholstery tools and materials

Manual dismantling of interior parts

Mastering the art of sewing

Making upholstery pattern

Examples of ready patterns

Covers

Installation instructions autocovers

Leather interior with their own hands

Padding of the saloon ceiling

We produce door skin

Padding vinyl interior

Padding upholstery motorcycle seats

Renovation of the old sagging armchair

Eliminating failures heated seat

Nano Textile upholstery

Technology smart car flocking

The interiors of the converted cars


Revision Tables. Students' Grammar Guide. Грамматика английского языка в таблицах. Учебное пособие Revision Tables. Students' Grammar Guide. Грамматика английского языка в таблицах. Учебное пособие

Автор: М. Г. Кожаева

Год издания: 


Practical Grammar Exercises of English for Students. Практическая грамматика английского языка для студентов. Сборник упражнений Practical Grammar Exercises of English for Students. Практическая грамматика английского языка для студентов. Сборник упражнений

Автор: А. С. Комаров

Год издания: 


A Way to Success: English for University Students. Reader A Way to Success: English for University Students. Reader

Автор: Н. В. Тучина

Год издания: 

У запропонованому підручнику надаються тексти англомовних авторів і завдання для перевірки їх засвоєння. Підручник призначений для формування навичок усної мови, розширення лексичного запасу. Його можна використовувати для домашнього індивідуального читання, а також у навчальному процесі для вдосконалення знань учнів загальноосвітніх навчальних закладів і студентів вузів, які мають поглиблений рівень володіння англійською мовою.

A Way to Success: English Grammar for University Students. Year 1. Student’s book A Way to Success: English Grammar for University Students. Year 1. Student’s book

Автор: Н. В. Тучина

Год издания: 

Посібник «A way to Success. English Grammar for University Students. Year 1» є складовою частиною навчального комплексу, до якого входить посібник з практики усного та писемного мовлення, диски з текстами для аудіювання, посібник для домашнього читання та посібник з практичної фонетики для студентів I курсів факультетів іноземних мов. Підручник складається з 8 уроків (units), глосарію граматичних термінів та додатків з таблицями неправильних дієслів та іменників іноземного походження. Кожен урок має чітку побудову і містить дві частини: «Вивчаємо граматику разом», «Виконуємо вправи вдома». Матеріал кожної частини повністю відповідає програмі першого курсу факультетів іноземних мов ВНЗ України, віковим особливостям студентів і поданий у формі зручних для опрацювання та запам’ятовування таблиць та схем. За рахунок комунікативного підходу до навчання граматики, професійно орієнтованих завдань, циклічності у повторенні вивченого граматичного матеріалу протягом усього курсу створюються умови для формування у студентів граматичної компетенції у різних видах мовлення, потрібної для розв’язання певних комунікативних завдань і задоволення майбутніх професійних потреб. Рівень складності мовного матеріалу відповідає рівню B1+ за шкалою Рекомендацій Ради Європи, що забезпечує реалізацію принципу наступності порівняно з Державним стандартом середньої освіти. Посібник з граматики можна використовувати у навчальному процесі і окремо від рекомендованого комплексу, а також при самостійному опрацюванні для систематизованого повторення граматичного матеріалу, вивченого в школі, поглиблення граматичних знань і удосконалення граматичних навичок і вмінь. 3-тє видання, виправлене та перероблене