Скачать книгу - Ша?арлар марказини шакллантириш. Методик ?ўлланма


Ша?арларнинг марказини шакллантириш жараёнларини бош?ариш вазифалари ?айта кўриб чи?илади. Ша?ар ядросини ташкиллаштиришда моделларини асосий параметрларини та??ослаш яхши натижаларни беради. Методик ?ўлланма меъморлар ва ша?арсозлик со?асида ишловчи мутахассислар учун.